Anne Kart değil Ebeveyn Kart!

Haziran 4, 2022 - 15:50
Haziran 7, 2022 - 16:26
 416
Anne Kart değil Ebeveyn Kart!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım için “Anne Kart” isimli cinsiyetçi bir uygulama başlattı.


Kadına sadece anne olursa imtiyaz sunan, çocuğun sorumluluğunu yalnızca anneye yükleyen ve ismiyle de bunun altını çizen bu uygulamaya itirazımız var! 

Annelik kutsal olmadığı gibi, ebeveynlik anne ve baba arasında eşit paylaşılması gereken bir sorumluluktur. Aksini iddia eden her tutum, cinsiyetçi ve ataerkil pratikleri pekiştirerek cinsiyet ve cinsel yönelime yönelik şiddeti beslemektedir!

Çocuk bakımını sadece kadının/annenin görevi olarak gören, kadınları eve ve çocuk bakımına hapsederek sosyal ve ekonomik yaşamdan uzaklaşmasına neden olan cinsiyetçi hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz!


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, bu kartı derhal “Ebeveyn Kart” olarak değiştirmesini, Belediyenin bütün uygulamalarının toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz! #EbeveynKart